Hållbarhet

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Vi förbinder oss att följa BSCI:s uppförandekod, vilket innebär:

 • Rättvis Ersättning: Vi garanterar en rättvis ersättning för alla arbetstagare.
 • Ingen Diskriminering: Vi förbjuder all form av diskriminering inom vår verksamhet.
 • Rätten till Föreningsfrihet och Kollektiva Förhandlingar: Vi respekterar och stödjer arbetstagarnas rätt till att organisera sig och delta i kollektiva förhandlingar.
 • Anständiga Arbetstider: Vi säkerställer att arbetstagarna har rimliga arbetstider.
 • Inget Barnarbete: Vi förbjuder användningen av barnarbete i vår leverantörskedja.
 • Inget Bundet Arbete: Vi förbjuder användningen av tvångsarbete eller bundet arbete.
 • Arbetshälsa och Säkerhet samt Miljöskydd: Vi prioriterar arbetsmiljön och säkerheten för alla arbetstagare och engagerar oss i att minimera vår miljöpåverkan.

Vi kräver att alla våra leverantörer undertecknar och följer vår uppförandekod, baserad på BSCI:s riktlinjer. Vi genomför regelbundna besök på fabrikerna för att diskutera och utveckla våra gemensamma kulturella värderingar och arbetsmetoder.

PRODUKTER & MATERIAL

Vi strävar efter att tillverka hållbara och högkvalitativa produkter för att minimera vår miljöpåverkan. Vi lägger stor vikt vid valet av material och tillbehör, och alla måste uppfylla vår miljöpolicy.

 • Återvunnet Material: Sedan 2010 tillverkar vi produkter med återvunnet material.
 • Flourkarbonfri Impregnering: Sedan 2015 använder vi enbart PFC-fri impregnering i all vår produktion.
 • Dope-Dyed: Från och med 2023 använder vi dope-dyed teknik på utvalda delar av vårt sortiment för att minska vatten-, energi- och kemikalieanvändningen vid infärgning.
 • Oeko-Tex®100 Certifiering: En stor majoritet av våra material och tillbehör är certifierade enligt Oeko-Tex®100-standarden.
 • REACH-Förordning: Vi följer strikt REACH-nivåer och regler för kemikalier.

DJURSKYDD

Vi använder endast syntetisk päls och imitationsdun i våra produkter för att säkerställa djurskydd.

VÅRD & REPARATION

Vi främjar förlängd livslängd av våra produkter genom att uppmana till korrekt vård enligt tvättråden och erbjuder tips för impregnering. När möjlighet finns, uppmuntrar vi även till reparation av produkter för att minska avfallet.

TILLVERKNING

Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att minska vår miljöpåverkan genom att minska användningen av vatten, energi och kemikalier. Genom långvariga relationer med kvalitetsmedvetna fabriker kan vi säkerställa att våra krav uppfylls.

MILJÖPOLICY

Vi följer EU-regler och nationell lagstiftning samt har en tydlig miljöpolicy för både produktion och övrig verksamhet:

 • Fluorkarbonfri Impregnering: Vi använder endast fluorkarbonfri impregnering i våra behandlingar.
 • Antibakteriella Behandlingar: Vi undviker användning av antibakteriella behandlingar som innehåller giftiga ämnen.
 • Dope-Dyed: Vi använder dope-dyed teknik vid infärgning när det är möjligt.
 • Effektiv Logistik: Vi optimerar våra logistikprocesser för att minska koldioxidutsläpp och onödiga transporter.
 • Hållbara Åtgärder: Vi genomför kontinuerligt åtgärder för att minska vår påverkan på miljön och anpassar vår policy efter nya möjligheter och teknologier.

Genom våra åtgärder och engagemang strävar vi efter att vara en ansvarsfull och hållbar aktör inom vår bransch.